LISATEENUSED

LISATEENUSED2020-11-19T18:07:41+02:00
212, 2020

Vesivõimlemine

Vesivõimlemise tunnis sooritatakse harjutusi kõikidele lihasrühmadele, koordinatsiooni-, venitus- ja lõdvestusharjutusi. Mängulistes tegevustes kasutatakse  erinevaid teraapiavahendeid (palle, nuudleid, vesihantleid, veekindaid, ujumislaudu). Eelnev ujumisoskus ei ole osalemiseks vajalik. Basseinis liikumine on lõbus ja seega on laste motivatsioon ja teotahe teraapias osaleda suur. Vees olemine mõjub nii vaimselt kui füüsiliselt rahustavalt ning lõõgastavalt, mille tõttu on [...]

212, 2020

Ratsutamisteraapia füsioteraapia protsessis

Hobuse kaasamine füsioteraapia protsessi võimaldab arendada inimese sensomotoorseid tegevuseeldusi ja kehalisi võimeid ning anda sisendit inimkeha viiele meelele (kuulmine, nägemine, haistmine, süva- ja puutetundlikkus). Peale selle tekitab sammuv hobune ratsutaja kehas 3-dimensionaalsed liigutused (üles-alla, paremale-vasakule, ette-taha). Need liigutused kokku tekitavad ratsutajas inimese kõnnile sarnase liikumiste jada, mis aitab korrigeerida kõnnimustrit. Võib [...]

3011, 2020

Hobust kaasav psühholoogiline nõustamine/teraapia

Hobust kaasava psühholoogilise nõustamise/teraapia peamiseks eesmärgiks on eneseteadlikkuse ja enesejuhtimisoskuste arendamine koostöös hobusega. Tavapärasest tööst nõustamiskabinetis erineb see mitmel moel. Esiteks toimub töö looduskeskkonnas, kus oluliseks suhtluspartneriks on hobune. Lähtuvalt töö eesmärgist saab hobusele omistada mitmeid erinevaid rolle: nt võib see suur loom olla emotsionaalset kontakti toetav „sõber“; inimese harjumuslikku käitumismustrit [...]

1911, 2020

4.11 alustab Paides supervisioon lapsevanemale

4.11 alustab Paides supervisioon lapsevanemale. Antud rühmakohtumine on loodud selleks, et vanemad saaksid psühholoogi ja sotsiaaltöötaja toel kohtuda teiste erivajadustega laste vanematega ning jagada delikaatselt ühiseid rõõme ning muresid, saades tuge ning häid mõtteid paremaks toimetulekuks. Selliseid kohtumisi plaanime teha vähemalt ühel korral kvartalis.  

1911, 2020

Rühmatöö “TUNNEN ENNAST HÄSTI”

25.11.20 käivitub MTÜ Loodusmeele Paide ruumides rühmatöö, mis on väljatöötatud arvestades meie klientide ühiseid eripärasid ja vajadusi. Rühmatöö eesmärk on grupisiseselt arendada toimetulemise oskusi, õppida tundma oma mina ning omandada võtteid pingelises olukorras parimal viisil endaga toimetulekuks. Rühmatöö on suunatud lastele, kellel on pigem  madalam enesehinnang, kelle toimetulek pingelistes olukordadega on [...]

1911, 2020

Sotsiaalsete oskuste grupike

14.10 käivitus Loodusmeel MTÜ ruumides sotsiaalsete oskuste grupp, mis on mõeldud lastele, kes vajavad lisasuunamist enesehooldustoimingutes, eakohasel toimetulekul ning oskusi iseseisvalt paremaks toimetulekuks. Grupivalik on tehtud arvestades vanuselist eakohasust,  arengut ja sotsiaalseid oskusi ning võimeid, samuti sotsiaalset tausta. Grupitegevuste eesmärk on anda edasi reaalsed oskused iseseisvamalt hakkama saamiseks ning õppida koos [...]

Go to Top