Osutatavad rehabilitatsiooniteenused

 • Füsioterapeudi individuaalteenus

 • Füsioterapeudi grupiteenus

 • Tegevusterapeudi individuaalteenus

 • Sotsiaaltöötaja individuaalteenus

 • Sotsiaaltöötaja grupiteenus

 • Eripedagoogi individuaalteenus

 • Eripedagoogi grupiteenus

 • Psühholoogi individuaalteenus

 • Psühholoogi grupiteenus

 • Tegevusterapeudi grupiteenus

 • Kogemusnõustaja individuaalteenus

 • Kogemusnõustaja grupiteenus

 • Arsti individuaalteenus

 • Loovterapeudi teenus
 • Erihoolekandeteenused (igapäevaelu toetamise teenus, toetatud töötamise teenus ja toetatud elamise teenus)

 • Tööalane rehabilitatsiooniteenus