Hobuse kaasamine füsioteraapia protsessi võimaldab arendada inimese sensomotoorseid tegevuseeldusi ja kehalisi võimeid ning anda sisendit inimkeha viiele meelele (kuulmine, nägemine, haistmine, süva- ja puutetundlikkus).

Peale selle tekitab sammuv hobune ratsutaja kehas 3-dimensionaalsed liigutused
(üles-alla, paremale-vasakule, ette-taha). Need liigutused kokku tekitavad ratsutajas inimese kõnnile
sarnase liikumiste jada, mis aitab korrigeerida kõnnimustrit. Võib öelda, et ratsutamisteraapia
aitab ajul ja kehal mõista, mis tunne on kõndida.

Terapeutilist mõju avaldab ka hobuse kehatemperatuur, mis on inimese omast umbes 1,5 kraadi kõrgem. See omakorda võimaldab koos hobuse sammurütmiga normaliseerida teraapias oleva inimese lihastoonust ja lõdvestada pinges lihaseid. Samuti on hobuse abil hea parandada tasakaalu ja koordinatsiooni, kuna hobune on justkui liikuv alus, mis aktiviseerib hobuse seljas oleva inimese erinevaid tasakaalureaktsioone. Ratsutamisteraapia on ravimotivatsiooni toetav lahendus koos erinevate tegevustega.