USALDUS MTÜ Loodusmeel

Oleme omanäoline ja teed rajav enesehoiuteenuseid pakkuv keskuste võrgustik Eestis.

Missioon, visioon ja väärtused

MTÜ Loodusmeel pakub rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuseid rätsepatööna igale kliendile, toetudes sealjuures nii loodusele, teadusele kui tunnetusele.

Meie teenused

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul

Tööalane rehabilitatsioon

Puude või haiguse tõttu vajab inimene abi töötamise jätkamiseks või tööle asumiseks

Erihoolekanne

Vaimse tervise olukorra tõttu vajab inimene igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi

Meie meeskond

Kati Nõlvak
Sotsiaaltöötaja
Marge Kaljuste
Asutuse juht, sotsiaaltöötaja
Marge Pener
Sotsiaaltöötaja
Laima Parik
Psühholoog