Tööalane rehabilitatsioon

Tööalast rehabilitatsiooni pakutakse inimestele, kellel on täidetud kõik järgmised tingimused:

  • nad on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga);
  • neil on tuvastatud vähenenud töövõime (puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime);
  • nad on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud);

Kõigile puuduva töövõimega (sh töötavatele, õppivatele ja töötuna registreeritutele) inimestele osutatakse vaid sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, mida saab taotleda Sotsiaalkindlustusametist.

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalane rehabilitatsioon:

valmistab teid ette tööeluks;
toetab teie tööleasumist või töötamist.

Täpsemalt teenusest ja taotlemisest: tootukassa.ee

Rehabilitatsiooni osutamise tegevusluba nr SRT000221

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul

Erihoolekanne

Teenus neile, kes vajavad oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi

ISTE projekt

SKA pilootprojekt