Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on sotsiaalteenus, mis on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. Samuti on see teenus mõeldud kohaliku omavalitsuse poolt hinnatud abivajava lapsele.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kaudu õpivad inimene ja pere, kuidas terviseseisundist tingitud erivajadustega igapäevaselt hakkama saada.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamist korraldab sotsiaalkindlustusamet. Juhul, kui teenuse vajaduse hindamisel selgub, et inimene vajab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, siis võtab sotsiaalkindlustusamet inimeselt teenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ehk suunab teenusele.

Sotsiaalsele rehabilitatsiooniteenusele jõudmise ABC:

 • Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on sotsiaalteenus, mis on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. Samuti on see teenus mõeldud kohaliku omavalitsuse poolt hinnatud abivajava lapsele.
  Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kaudu õpivad inimene ja pere, kuidas terviseseisundist tingitud erivajadustega igapäevaselt hakkama saada.
  Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamist korraldab sotsiaalkindlustusamet. Juhul, kui teenuse vajaduse hindamisel selgub, et inimene vajab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, siis võtab sotsiaalkindlustusamet inimeselt teenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ehk suunab teenusele.

Esita taotlus Sotsiaalkindlustusametile Sulle sobival viisil:

 • http://www.eesti.ee keskkonnas
 • Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduse kaudu http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee
  täida ja allkirjasta taotluse blankett digitaalselt https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/blanketid ning saada e-mailile: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
 • saada see paberkandjal aadressile Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn
 • Samuti on võimalus esitada taotlus sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/ska-klienditeenindused.
 • Palun võta meiega ühendust kuni 60 päeva jooksul Sotsiaalkindlustusameti otsuse saamisest. Telefon: 506 6765 või 5559 8514 e-mail: info@loodusmeel.ee. Lepime kokku kohtumisaja teenuste saamiseks/plaani koostamiseks.
 • Kui Sinu alla 18 aastane laps vajab kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialisti ja Sinu hinnangul sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid, kuid tal ei ole määratud puuet, siis leiad teenuse taotlemise kohta täpsemalt infot siit: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/riiklikud-teenused-ja-ennetusprogrammid-lastele-ja-peredele/sotsiaalse

Täpsemalt: www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Teenuse info ja taotlemine: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon

Rehabilitatsiooni osutamise tegevusluba nr SRT000221

Tööalane rehabiltatsioon

Puude või haiguse tõttu vajab inimene abi töötamise jätkamiseks või tööle asumiseks

Erihoolekanne

Vaimse tervise olukorra tõttu vajab inimene igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi

ISTE projekt

SKA pilootprojekt