Teenused

Meist

MTÜ Loodusmeel pakub rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuseid eelkõige Järvamaal, kuid vajadusel ning vastastikusel kokkuleppel ka muudes piirkondades. Meie jaoks on oluline iga kliendi puhul mõista tervikpilti ning toetada sellest lähtuvalt tema toimetulekut igapäevaelu tegevustega. Et tuua inimese ellu rohkem rõõmu ja sisemist tasakaalu, toimub suur osa meie tööst looduskeskkonnas ning just sel eesmärgil kaasame ka teraapialoomi.

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul

Tööalane rehabiltatsioon

Puude või haiguse tõttu vajab inimene abi töötamise jätkamiseks või tööle asumiseks

Erihoolekanne

Teenus neile, kes vajavad oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi