Lõpetasin eripedagoogika bakalaureuseõppe Tartu Ülikoolis 2012. aastal ning seejärel logopeedia magistriõppe 2014. aastal. Oma magistritöö koostasin kõne esmasest hindamisest insuldi ägedas faasis, millest on ilmunud ka artikkel teadusajakirjas Brain and Behavior. Olen töötanud Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses nii laste kui ka peamiselt ajukahjustusega täiskasvanutega. Töökogemuse olen saanud ka Haridus-ja Noorteameti Haapsalu Rajaleidjas logopeed-õppenõustajana.  Samast perioodist alates teen logopeedi tööd ka MTÜ Loodusmeele ridades.

Suhtlemine on inimese kui sotsiaalse olendi üks põhivajadusi – minu kui kommunikatsioonispetsialisti eesmärk on anda kõikidele inimestele võimalus seda vajadust täita.