Lõpetasin 2007. aastal Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna logopeedina. Minu bakalaureusetöö teema keskendus insuldijärgselt kõne kaotanud patsientide kõnemõistmise uurimisele. Huvist  kliinilise logopeedia vastu alustasin logopeedina töötamist 2010.a. Järvamaa Haigla taastusraviosakonnas. 2015.a. omistati mulle kliinilise logopeedi 7. taseme kutsekvalifikatsioon. Alates 2017.a. töötan osalise koormusega ka Järvamaa Rajaleidja keskuses logopeed-õppenõustajana.

Logopeeditöö juures hindan eelkõige mitmekülgsust. On võimalus tegeleda inimestega väikelapsest vanurini, väga väga erinevate probleemidega. Nii pöörduvad minu vastuvõtule näiteks hääldusraskustega, alakõnega, lugemis- ja kirjutamisraskustega lapsed, kogelusega noorukid, insuldijärgselt kõne- ja /või neelamisraskustega täiskasvanud. See tähendab igapäevaseid väljakutseid, kuidas leida pöördujate probleemidele parimad lahendused (on see nõustamine, edasistele uuringutele saatmine või teraapia alustamine vm). Ja loomulikult innustab see, kui näed oma töös positiivset tulemust – rõõmu lapse, pere, õpetajate silmades!

Kohtumisteni!