Mina olen Pille, töötanud pikemat aega füsioterapeudina. Oma töös keskendun kliendile, keda soovin aidata, parandada nii laste kui täiskasvanute füüsilist seisundit, et nad paremini igapäevaeluga hakkama saaksid.Töömeetodid: terapeutilised harjutused, individuaalse harjutuskava koostaine, ergonoomiline nõustamine, kinesioteipimine, massaaž. Leian, et probleemi põhjuse leidmine ning aktiivne koostöö füsioterapeudi ja kliendi vahel on erilise tähtsusega.