Olen pika koolitöö kogemusega, töötades nii klassijuhataja, IT õpetaja kui sotsiaalpedagoogina. Omades sotsiaalpedagoogi kutset, on minu südameasjaks noorte koolimured ja nende lahenemine, sealjuures tuues välja noorte ja laste enese tugevused ja jõu. Leian, et väga oluline osa enda positiivse minapildi loomisel on eneseregulatsioon ja enesehoid ning sellele keskendumine on meie iga kohtumise võtmesõnaks. Koostöös peitub jõud, seetõttu meeldib mulle alati ka perevõrgustikuga töötada.
Olen ka ise ema kahele lapsele, lisaks olen hobusepidaja. Enda maandamine ja balanseerimine argipäeva ja puhkuse vahel on oluline ja igapäev lihvitav oskus, seega tegelen sellega ka ise aktiivselt.