Oma erialast teekonda alustasin Imastu koolkodust, kus töötasin pärast keskkooli aasta jagu. Seejärel läksin ülikooli, mille lõpetasin 2013, erialaks sotsiaalpedagoogika. Pärast õpinguid olen töötanud erinevates koolides asendusõpetajana, kaks aastat õpiabi õpetajana hariduslike erivajadustega lastega ning neli aastat erihoolekandes tegevusjuhendajana.

Usun, et igas inimeses on peidus jõud, mida soovin aidata tal üles leida. Oma töös lähtun iga inimese vajadustest ja aitan tal leida loovaid lahendusi võimalikele muredele. Ootan väga meie kohtumist!