14.10 käivitus Loodusmeel MTÜ ruumides sotsiaalsete oskuste grupp, mis on mõeldud lastele, kes vajavad lisasuunamist enesehooldustoimingutes, eakohasel toimetulekul ning oskusi iseseisvalt paremaks toimetulekuks.

Grupivalik on tehtud arvestades vanuselist eakohasust,  arengut ja sotsiaalseid oskusi ning võimeid, samuti sotsiaalset tausta. Grupitegevuste eesmärk on anda edasi reaalsed oskused iseseisvamalt hakkama saamiseks ning õppida koos grupis toimetama ja teineteisega arvestama. Tavalise keskkonnaga võrreldes on antud grupi eelis grupijuhendajate olemasolu ja teadlik suunamine erinevates protsessides. Seda enam, et osad lastest on häbelikud ja nõrgad suhtlejad.

Oktoobrikohtumine:

Söögist lähemalt: tervislik toit, laua reeglid, käitumine söögilauas, toidu maksumus.

Novembrikohtumine:

Hügieen: päevakava, kätepesu, hambapesu, hommikune ja õhtune pesu, voodipesu vahetus, jooga.

Detsembrikohtumine:

Hädaabisse pöördumine, sõbral/sinul mure, internet-ettevaatlikkus.