25.11.20 käivitub MTÜ Loodusmeele Paide ruumides rühmatöö, mis on väljatöötatud arvestades meie klientide ühiseid eripärasid ja vajadusi. Rühmatöö eesmärk on grupisiseselt arendada toimetulemise oskusi, õppida tundma oma mina ning omandada võtteid pingelises olukorras parimal viisil endaga toimetulekuks. Rühmatöö on suunatud lastele, kellel on pigem  madalam enesehinnang, kelle toimetulek pingelistes olukordadega on nõrk, kes ei oska grupis toime tulla rühma erisusega.

Rühmatöö läbiviijad Helle Niit ja Kristi Zibo

Ajavahemik november-märts

Asukoht: Rüütli 2, Paide

Esialgsed kohtumised on planeeritud: 25.11; 16.12; 13.01.

Kestvus: kl 15-17

Rühmatöös on kasutatud järgmiseid tööpõhimõtteid: 

  • enesekirjeldus hindamiseks (iga laps saab võimaluse jutustada oma lugu).

Millest lähtume:

  • Teadlikkuse tõstmine (temakesksed teemad).
  • Kesksed emotsioonid, nende väljendamine. Võimaldab olla emotsioonidega paremas kontaktis.
  • Lapse oma loo rekonstrueerimine (selle käigus lapse enesetaju muutub; aga mis kui oleks teisiti).
  • Destruktiivsed/konfliktsed osad, neile alternatiivide pakkumine.
  • Saab julgustuse proovida teha teistmoodi.
  • Vanemate toetamine, ühiselt probleemsete olukordade lahendamise suunamine.